vestco.edu.vn logo

Nhà sáng lập, Tổng Giám đốc Vietnam Employability Skills Training Company

1. Mr NGUYỄN ĐỖ TÙNG, Vestco
vestco.edu.vn logo

Phó tổng giám đốc VESTCO.
Mr Tuấn Kiệt là nhà sáng lập Cabihouse

2. Mr VÕ TUẤN KIỆT, Vestco
vestco.edu.vn logo

– Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh, MBA (Open University Malaysia)

3. Ms LÊ HÀ MAI THẢO, Vestco
vestco.edu.vn logo

Tổng thư ký Hội đồng Liên hiệp Khoa học Doanh nhân Việt Nam

4. Mr NGUYỄN TẤN HUY, Vestco
vestco.edu.vn logo

Ông là chuyên gia trong lĩnh vực vận tải hàng hóa quốc tế

5. Mr THÁI HỒNG NGỌC, Vestco
vestco.edu.vn logo

Bà là chuyên gia huấn luyện và tư vấn Tái cấu trúc doanh nghiệp

6. Ms ĐÁI XUÂN HOA, Vestco
vestco.edu.vn logo

Bà là chuyên gia trong ngành Tài chính, Sản xuất, Kinh doanh và Phân phối hàng tiêu dùng nhanh

7. Ms HUỲNH MINH BĂNG NGA, Vestco
vestco.edu.vn logo

Bà là chuyên gia Quản trị Nhân sự của các Tập đoàn như Navigos, Modern HR, Edge Makerting…

8. Ms JENNIFER THANH PHẠM, Vestco
vestco.edu.vn logo

Ông là chuyên gia quản trị tài chính; chuyên gia đào tạo nhân sự ngành FnB

9. Mr NGUYỄN THANH QUANG, Vestco
vestco.edu.vn logo

Ông là chuyên gia Đào tạo & Tư vấn & Setup các dự án thuộc lĩnh vực Hospitality và F&B.

10. Mr TẠ GIA TUẤN, Vestco
vestco.edu.vn logo

Ông là chuyên gia triển khai và thực thi bộ phận kinh doanh đa kênh các mặt hàng tiêu dùng nhanh và F&B cho các Doanh nghiệp lớn như Cocacola, Nestle, Satori…

11. Mr VƯƠNG ANH TÀI, Vestco