Employability Skills là gì? 

Bạn có biết, mỗi ngành nghề đều có những kỹ năng nghề nghiệp riêng? Và để thành công, người lao động cần thành thạo bộ kỹ năng hành nghề của nghề đó?

Vậy Kỹ năng hành nghề là gì? Đó là một tập hợp các kỹ năng, thái độ, hiểu biết và các đặc điểm năng lực cá nhân khác – giúp sinh viên sau khi tốt nghiệp đại học có nhiều khả năng tìm được việc làm và thành công với nghề đã chọn, mang lại lợi ích cho bản thân, nâng cao chất lượng lực lượng lao động, cộng đồng và nền kinh tế.

Kỹ năng hành nghề là sự kết hợp độc đáo giữa thái độ, các kỹ năng, khả năng và phẩm chất cá nhân khiến bạn nổi bật hơn các ứng viên cạnh tranh.

Transferable Skills là gì? 

Transferable Skills là các kỹ năng được hình thành, phát triển trong một tình huống mà có thể được sử dụng cho một tình huống khác. Đôi khi được gọi là các kỹ năng mềm (Soft Skills). Transferable Skills có lợi cho mọi mặt trong học tập, công việc và cuộc sống.

Bản thân mỗi chúng ta thực sự đã tích lũy được các kỹ năng chuyển đổi. Chúng ta phát triển chúng khi đi học ở trường, ở nhà, khi đi làm và thông qua những trải nghiệm trong cuộc sống.

 

VESTCO phù hợp với đối tượng nào?

Khát vọng của VESTCO

1.    Giúp Thế hệ trẻ Việt Nam lựa chọn con đường sự nghiệp phù hợp với giá trị của bản thân.

2.    Giúp Thế hệ trẻ Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và thành công trong giáo dục, đào tạo, nghề nghiệp và cuộc sống.

3.    Phát triển phương thức đào tạo và huấn luyện kỹ năng hành nghề tích hợp đáp ứng nhu cầu phát triển của Việt Nam.

4.    Thúc đẩy sự công nhận của doanh nghiệp Việt Nam, doanh nghiệp quốc tế đối với sự phát triển về thái độ, kỹ năng, khả năng, phẩm chất của người lao động Việt Nam.

5.    Thúc đẩy tinh thần, thực tiễn học hỏi, rèn luyện kỹ năng và thái độ nghề nghiệp suốt đời.

Giá trị cốt lõi