Kỹ Năng Chuyên Nghiệp

Home » Người Trong Cuộc » Kỹ Năng Chuyên Nghiệp
14 10, 2021

Thủ thuật “tư duy thực tế” để đạt được mục đích

By |2021-10-14T16:19:27+07:00Tháng Mười 14th, 2021|Categories: Kỹ Năng Chuyên Nghiệp, Người Trong Cuộc|

Nghệ thuật thuyết phục là một kỹ năng tinh tế, […]

11 09, 2021

Tại sao thái độ của bạn là tất cả? 3 thái độ bạn cần có

By |2021-09-11T14:32:15+07:00Tháng Chín 11th, 2021|Categories: Kỹ Năng Chuyên Nghiệp, Người Trong Cuộc|

Thái độ là tất cả – bố tôi thường nói […]

4 09, 2021

Làm thế nào để năng động và có sáng kiến ​​trong công việc?

By |2021-09-04T15:00:41+07:00Tháng Chín 4th, 2021|Categories: Kỹ Năng Chuyên Nghiệp, Người Trong Cuộc|

1. Chạy cuộc đua và thiết lập tốc độ của […]

29 08, 2021

05 bước sắp xếp công việc theo thứ tự ưu tiên hàng ngày

By |2021-08-29T16:45:12+07:00Tháng Tám 29th, 2021|Categories: Kỹ Năng Chuyên Nghiệp, Người Trong Cuộc, Tác Phong Chuyên Nghiệp|

Trong một ngày mỗi người đều có hàng vạn công […]

27 08, 2021

07 điều cần lưu ý để viết email chuyên nghiệp hơn

By |2021-08-27T10:53:39+07:00Tháng Tám 27th, 2021|Categories: Chuyên Gia Khuyên Bạn, Kỹ Năng Chuyên Nghiệp, Người Trong Cuộc, Tác Phong Chuyên Nghiệp, Thái Độ Chuyên Nghiệp|

Có thể nói việc gửi email là “chuyện thường ngày” […]

16 08, 2021

Nghệ thuật giao tiếp: 05 cách nói chuyện với bất kỳ ai, bất kỳ chủ đề

By |2021-08-16T16:44:24+07:00Tháng Tám 16th, 2021|Categories: Chuyên Gia Khuyên Bạn, Kỹ Năng Chuyên Nghiệp, Người Trong Cuộc|

6 08, 2021

Kỹ năng giải quyết vấn đề phức tạp và ra quyết định

By |2021-08-06T15:13:37+07:00Tháng Tám 6th, 2021|Categories: Kỹ Năng Chuyên Nghiệp, Người Trong Cuộc|

Giải quyết vấn đề (Problem solving) là một kỹ năng […]